آلبوم من ◂ عکس 1 با رزمندگان در کردستان شاخ شمیران